Innung SHK Sanitär-Heizung-Klima Chemnitz und Umgebung

Obermeister

Andreas Lang
Marienberger Str. 6
09125 Chemnitz
Tel.: 0371 5601361
Fax: 0371 5601363
E-Mail: a.lang@lang-langer.de
Web:www.lang-langer.de

Stellv. Obermeister

Uwe Bräutigam
Köbkestr. 29
09217 Burgstädt
Tel.: 03724 15286
Fax: 03724 666344
E-Mail:info@shk-braeutigam.de

Obleute

Ausbildung: René Eckhardt
BW/Tarife: Volker Weber

Mitgliedsbetriebe der Innung anzeigen